Achtergrondinformatie TES-Grashoogtemeter

Met de TES-Grashoogtemeter meet u de grashoogte van uw percelen grasland. Voor een goede benutting van de gestrooide stikstof (N) is het belangrijk dat de bemesting afgestemd is op de verwachte grasopbrengst. Het schatten van de opbrengst aan gras in een perceel grasland is erg belangrijk. Niet alleen voor een groot graslandgebruik, maar ook de relatie tussen opbrengst en bemesting is van wezenlijk belang voor een goede mineralen benutting. Bij inscharen in een te zware snede kunnen onnodig beweidingsverliezen optreden. Bij een te lage opbrengst is de kans groot dat er voor een zwaardere snede bemest is en daardoor extra stikstof verliezen optreden. De grasopbrengst in het perceel is te schatten met behulp van een grashoogtemeter. Het aantal centimeters geeft aan hoeveel gras van het perceel geoogst kan worden.

Omdat alle metingen gebaseerd zijn op het  model van de NMI, kunnen dezelfde tabellen voor aflezen worden gebruikt.                                        

Invloed grassoorten
De meting van drogestof opbrengst zal het meest nauwkeurig zijn in een goed grassenbestand, met veel Engels raaigras. Andere grassoorten hebben vaak een ander groeibeeld en kunnen daardoor afwijkende opbrengsten hebben dan uit de tabel afgelezen wordt. Exacte gegevens hierover zijn niet. Wel geven we een aantal vuistregels. Grassen die steiler groeien, zullen eerder overschat worden en andersom. De opbrengst van Italiaans raaigras (groeit steiler) zal dus snel overschat worden, de opbrengst van een perceel met veel fijne grassen (ruwbeemd o.a.) zal vaak meevallen. Als vuistregel kunnen we aanhouden: Italiaans raaigras en kweek: 20% minder. Tetra’s 10% minder.

Invloed zode dichtheid
De zodedichtheid heeft ook zeker invloed op de drogestof opbrengst per hectare. Bij het gebruik van de grashoogtemeter zal hier wel enigszins rekening mee gehouden moeten worden, maar de verschillen zullen niet erg groot zijn. Dit komt doordat in feite de correctie in de drogestof opbrengst al in  de grashoogtemeter ingebakken zit. Bij een opener gewas zal de plaat verder zakken en daardoor al een lager opbrengst aangeven. Bij een zeer open zode de opbrengst met 20% verminderen, bij een zode 10% aftrek.

Invloed seizoen/stengelig gras
De invloed van het seizoen is aanwezig. Ook hier zijn geen harde gegevens van. Toch moeten we wel rekening houden met het groeistadium van het gras. In het voorjaar heeft het gras bij een zelfde graslengte een andere samenstelling dan in de zomerperiode en in het najaar is het weer ander. Met name in de zomer kunnen gemakkelijk te hoge drogestof opbrengsten geschat worden. Dit komt omdat het gras in drogere en warmere periodes sneller overgaat tot het aanmaken van de stengel en deze is nu eenmaal steviger dan het blad en zal bij de meting gemakkelijker tot een hoger uitslag leiden. Houdt hier rekening mee. Een voorlopige vuistregel: stengelig gras (=al aan het doorschieten) de drogestof opbrengst verlagen met 20%.

Volledige Rapport 925 van Wageningen UR Livestock Research